ఆచార్య ఆత్రేయ 98వ జయంతి సందర్భంగా ఆత్రేయ అభిమానులకొరకై డా తలతోటి పృథ్వి రాజ్ రూపొందించిన ఆత్రేయ పాటల అంత్యక్షరీ ని విని ఆనందించగలరు 

our literary activities

Book Releases

పుస్తకాల పురిటిశాల

An Indian haiku club is the best dias or podium for your literary exposure

An Indian haiku club is the best dias or podium for your literary exposure

Awards

ప్రతిభకు గీటురాయి

Dr Talathoti Prithvi Raj

Symbol of encouragement

Dr.Talathoti Prtihvi Raj has a special name & fame, in modern literary trend in Telugu poetry. Haiku are new type of poetic expressions, which conveys, bundle of meaning & thoughts with limited, words. The economy of using words in making the poetry a great significant is the characteristic of Haiku, for which Dr.Talathoti Prithvi Raj is remembered for ever. Haiku indeed has become his sir name. He loved, followed & disseminated haiku in the hearts of Telugu people. Not being content of his literary pleasure & thrust, he founded Indian Haiku Club, a literary and cultural organization; and published number of books on Haiku. He started monthly magazine on Haiku. Inspiring many young poets to write Haiku and got them published.Birth, Origin & Education:

Talathoti Prithvi Raj-Indian Haiku Club-Kavitalathoti

About litt.in

You send best literary articles or poetry. We publish in the peacock e – magazine. Send your literary book for review.

Best Literary Group—Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Literary Awards—Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Social Group —Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

join in an indian haiku club member

ఇండియన్ హైకూ క్లబ్ క్లబ్

*కవిగా ప్రోత్సహిస్తోంది

*కవితల్ని ప్రచురిస్తోంది

*వక్తగా తయారు చేస్తోంది

*సమీక్షకునిగా మారుస్తోంది

*సంఫుటులను ప్రచురిస్తోంది

*అంతర్జాతీయ గుర్తింపునిస్తోంది

సాహిత్య ప్రపంచంలోకి అడుగిడండి !

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet debitis aut rerum necessitatibus magni dolores eos qui ratione

indian haiku club members