ఈ పేజీలో పుస్తక సమీక్షలు ప్రచురించ బడతాయి . పుస్తక సమీక్షకులుగా కావాలనుకునేవారు లిట్ సంపాదకవర్గ సభ్యులను సంప్రదించవచ్చు . సాహిత్య సంపుటులను మాత్రమే లిట్ సంపాదక వర్గం స్వీకరించడం జరుగుతుంది 

MOON INSIDE THE WELL BY R MEGALA - Review By Dr. P. Venkata Sudhakar

MOON INSIDE THE WELL BY R MEGALA

Review By Dr. P. Venkata Sudhakar M.A., M.Phil., B.Ed., D.Litt.,

 

When my friend Dr. T. Prithvi Raj asked me to write a review to R. Megala’s haiku book Moon Inside the Well I accepted the task happily. I know Dr. T. Prithvi Raj since 2000 not only as a bright scholar but also a multifaceted man. His beautiful association gives me good exposure about haiku for the basic questions like what is haiku? And what are the roots of haiku poetry? and how it attracts the lovers of literature with its own structure.   To read more click  Button

ramnaresh birlangi book yela chadavali rayali matladali review by talathoti
ఎలా చదవాలి? రాయాలి? మాట్లాడాలి ?
“ముందుమాట” పేరుతో జాయింట్ కమీషనర్ ఈదర రవికిరణ్ ,ఐ.ఆర్.ఎస్. అధికారి ముందుమాటను రాశారు. “శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం!” పేరుతో ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం పూర్వ ఉపకులపతి ముత్యాల నాయుడు గారు ముందు మాట రాశారు.
“నా మాట” పేరుతో రచయిత బిర్లంగి రామ్ నరేష్ పుస్తకం రచించడంలోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యాన్ని తెలియజేశారు.
ఈ ముందు మాటలన్ని పుస్తకంలో వ్యక్తీకరించబడిన వివిధ    To read more click  Button

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.